“Yasa değişsin, mülakat kaldırılsın” | Yeni Bizim Adana Gazetesi Web Sitesi
SON DAKİKA

“Yasa değişsin, mülakat kaldırılsın”

Bu haber 06 Ocak 2022 - 11:12 'de eklendi ve 45 views kez görüntülendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, kamuya yapılacak atamalarda adalet ve eşitliğin sağlanması, torpil ve adam kayırmacılığın önlenmesi için TBMM’ye hem yasa teklifi sundu hem de tartışmalara yol açan mülakat skandalıyla ilgili Meclis Araştırması istedi.

“HAKSIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) derece yapan ve çok yüksek puan alan bazı memur adaylarının sözlü mülakatta çok düşük puanlar verilerek atamalarının yapılmadığına dikkat çeken Ayhan Barut, Meclis Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesiyle ilgili, “Yıllarca atanabilmek için emek vermiş, ailesinden çocuğundan zamanını çalarak bu sınava hazırlanmış, gecesine gündüzüne katmış adayların haklarının geri verilmesi, mülakatların ne şartlarda yapıldığının tespit edilmesi ve yapılan bu haksızlığın önüne geçilmesi için Anayasamızın 98’nci, Türkiye Büyük Millet Meclis İçtüzüğü ‘nün 104 ve 105’nci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz” dedi.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ

Kamuya devlet memuru olarak hizmet etmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) zorunluluğuna dikkat çekerek yasa değişikliği isteyen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:
“Kamuya atamalarda KPSS, anayasadaki eşitlik ilkesi çerçevesinde devlet memuru olmak isteyen adaylar için ayrımcılığı, eşitsizliği ve kayırmacılığı engellemek adına vardır. Ancak ne yazık ki uygulamada sıklıkla başvurulan sözlü mülakat yöntemi haksızlıklara neden olmaktadır. İnsanlarımızı huzursuzluğa iten, adalet kavramını sorgulatan ‘sözlü sınavlarda da başarılı olma zorunluluğu’ hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Üstüne kamuoyunda oluşan güven ve hak kaybı endişesi ortadan kaldırılmalıdır. KPSS’de çok yüksek puan olan memur adayının sözlü mülakatta düşük puanlar verilerek elenmesi büyük haksızlıkların olduğunu da net olarak ortaya koymaktadır. Burada torpil iddiaları ortaya atılmakta, görünür gerçek bu iddiaları güçlendirmekte ve liyakatsiz kişilerin haklı olanın hakkını elde ettiği anlaşılmaktadır. KPSS’de yeterli puanı alan ancak kamuda yeteri kadar kadro açılmadığı için mağdur olan milyonlarca insanımız olduğu düşünüldüğünde hali hazırda atama için bekleme süresinin de 3 yıla çıkarılmasını artık zorunlu kılmaktadır. Kanun teklifimizle kamuya atamalarda adaletin kesin olarak sağlanması, ayrımcılığın ve kayırmacılığın önlenmesi, 2 yıllık bekleme süresinden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.”

“SÖZLÜ SINAV KALDIRILSIN”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un Meclis’e sunduğu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde şu hükümler yer alıyor;
“MADDE 1- 14/7/1965 tarihli, 657 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 50’inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir;
“Birinci fıkraya göre yapılacak Devlet memurluğu sınavı yazılı olarak yapılır, ayrıca sözlü sınav düzenlenemez. Bu kanunun 36. Maddesinde sayılan Emniyet Hizmetleri Sınıfı, Jandarma Hizmetleri Sınıfı, Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı ve Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”
“Bu kanuna göre sözlü sınav yapılabilecek hallerde, sözlü sınav görüntülü ve sesli olarak kayda alınır, adayın talebi halinde sınava katılan adaya en geç 1 ay içerisinde bu kayıt verilir.”
MADDE 2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 51. Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
“İlan edilen sınav sonuçları üç yıldan az olmamak üzere müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.”
MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”