SARAY REJİMİ ÇİFTÇİYİ BİTİRDİ | Yeni Bizim Adana Gazetesi Web Sitesi
SON DAKİKA
http://evdekal.adana.bel.tr/saglik/covid-19-nedir

SARAY REJİMİ ÇİFTÇİYİ BİTİRDİ

Bu haber 23 Eylül 2021 - 12:15 'de eklendi ve 7 views kez görüntülendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, artan gıda fiyatları, gıdaya ulaşmada çekilen zorluklar ve tarım topraklarının artan girdi maliyetleri nedeniyle işletilmemesi konularına dikkat çekip, basın açıklaması yaptı.

AKP’nin ülke ve üretici yararına herhangi bir tarım politikasının olmadığını dile getiren CHP açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) “Dünya Gıda Güvenliği veBeslenme Durumu 2020” raporuna göre 2014 yılından itibaren gıdaya erişim güçlüğü çeken insan sayısı her yıl 10 milyon kişi arttı. Aynı rapor 2019 yılı itibariyle690 milyon insanın (Dünya nüfusunun yüzde 8,9’u) yetersiz beslendiğini ortayakoydu.Yapılan son değerlendirmelere göre, Covid -19’un etkisi ile gıdayaerişim zorluğu çeken insan nüfusuna, 2020’nin sonuna kadar 132 milyon kişi dahaeklendi. Bu veriler dünyada ülke nüfusumuzun yaklaşık 10 katı insanın yetersizbeslendiğini gösteriyor.Uygulanan yanlış tarım politikaları sonucu aynı durum maalesef ülkemiz içinde geçerlidir. Tarım sektörü; AKP ve saray rejiminin izlediği neoliberal ve çokuluslu tekelcipolitikalar sonucu, tarımda ülkemizi net ithalatçı bir konuma getirmiştir. Bununsonucu çiftçi tarımdan kopmakta, gençler tarım dışı alanlara yönelmekte, tarımtoprakları atıl kalmaktadır. Kırsaldaki yoksullaşma, kentteki yoksulluğun da kaynağıolurken her anlamda dışa bağımlı bir tarımsal yapı ortaya çıkmaktadır” dedi.

BASİRETSİZ BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Türkiye’nin rant politikasına teslim edildiğini söyleyen Çelebi konuşmasını şu şekilde sürdürdü. “Ülkemiz tarımsalgirdiler ve tarımsal üretimde kullanılan gübre, mazot, tohum ve zirai ilaç gibi temelgirdilerde büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bunun sonucunda çiftçilerimizin üretimgücü zayıflamıştır. Yem, gübre, ilaç, tohum ve makine (ve parçaları) konusundakidışa bağımlılık, döviz kurunda meydana gelen artışlar nedeniyle çiftçinin üretimmaliyetini önemli ölçüde arttırmıştır. Buna karşın Saray Hükümetinin çiftçiyi buyükten korumak için attığı somut hiçbir adım yoktur. 2002 yılında 41 milyon hektar tarım alanı varken, 2020 yılında bu rakam 37 milyon hektara gerilemiş durumdadır. Buna paralel olarak, 2003-2020 döneminde tarım ve hayvancılıkihracatımız 83 milyar dolar iken ithalatımız 114 milyar dolar olmuştur. Aynıdönemde ithalata 31 milyar dolar fazla ödeyerek kendi çiftçimiz yerine yabancı ülkelerin çiftçisini kalkındırmış durumdayız.Desteklerden gerekli payı alamayan çiftçinin bankalara olan borcu 2002yılında 2,4 milyar TL’den 2020 yılında 134 milyar TL’ye çıkmıştır. Yani tam 56 katartmıştır. 2002 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı 7 milyon 458 bin iken, 2020 yılında 4 milyon 716 bine gerilemiştir. Buda 2 milyon 742 bin kişinin tarım sektöründe işinden olduğunu göstermektedir. Bu süreçte 900 bin kişi tarım BAĞKUR’lu iken 2020’de %39 azalarak 547 bin kişiye düşmüştür. Tarımda çalışan sigortalı sayısı da 2002 yılında 149 bin kişi iken, 2020 yılında %79 azalarak 31 bin 250 kişiye düşmüştür. Tarım Sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçindeki Payı 2002 yılında %10,2 iken 2020 yılında %6,6 ya düşmüştür. Ekonomide, sağlıkta, dış politikada ve bütün politikalarda olduğu gibi tarım politikalarımızda da sınıfta kalmış ve her alanda ülkeyi geriletmiş, basiretsiz bir iktidarla karşı karşıyayız.” dedi.