“KADINLARIN YAŞAM HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ” | Yeni Bizim Adana Gazetesi Web SitesiYeni Bizim Adana Gazetesi Web Sitesi

SON DAKİKA

“KADINLARIN YAŞAM HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu haber 24 Kasım 2022 - 16:47 'de eklendi ve 237 views kez görüntülendi.

ADANA–Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) ve Adana Yerel Eşitlik İzleme Bileşenleri (YEİB)  kadınların yaşam haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini, her türlü ayrımcılığın önlenmesini ve şiddetsizliği savunmaya devam edeceklerini yineledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle CEİD ve YEİB bileşenleri adına

yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“1960 yılında Mirabel kardeşler Dominik Cumhuriyeti’nde demokrasiyi, insanca yaşamayı savundukları için vatan haini ilan edildikten ve birçok kez tutuklandıktan sonra diktatör Rafael Trujillo yandaşları 25 Kasım günü Mirabel kardeşlerin arabasını yolda durdurup önce tecavüz ettiler sonra da öldürüp uçurumdan aşağı attılar.

1999 yılında Birleşmiş Milletler 25 Kasım’da öldürülen ve kadın hakları mücadelesinin sembolü olan Mirabel Kardeşlerin ölüm yıl dönümünü Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul ederek tüm dünyadaki kadınları, hakları ve yaşamları için bir araya getirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Tarihe “Mirabel Kardeşler” olarak geçen üç kız kardeşin bir diktatöre karşı verdikleri eşitlik ve hak mücadelesinin de; o günlerden bugüne dek süren kadın hakları ve eşitlik mücadelemizin de bir insan hakkı mücadelesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Kadına yönelik şiddet; geçmişten bugüne tüm dünya toplumlarının demokratik var oluşlarına, eşit hak ve özgürlüklere sahip olmalarına, kadınların insan hak ve onuruna yaraşır yaşam sürmelerine darbe vurmakta, kadınları işkenceye, ölüme mahkum etmektedir. Ataerki ve toplumun her kademesine entegre olmuş eril sistemin cinsiyet eşitliğini yok sayması şiddeti desteklemekte ve gerek kadınların gerekse toplumun iyi olma, güçlenme haline karşı çıkmaktadır. Biliyoruz ki toplumsal yaşam içinde karşı karşıya kaldığımız cinsiyete dayalı her eşitsizlik beraberinde şiddet döngüsünü yeniden yeniden inşa ediyor, kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor…

Bizler CEİD Adana YEİB Birleşenleri olarak kadın haklarını savunma ve cinsiyet eşitliğini  sağlama yolunda yerelden başlayarak cinsiyet eşitsizliğinin var olduğu her alanı tespit ederek, bu eşitsizliklere karşı savunuculuk geliştirerek,  cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine ve sağlanmasına yönelik çözüm önerileri, politikalar geliştirerek  bu tespitler ve çözüm önerileriyle ilgili kurumları  cinsiyet eşitliğini dayalı bakış açısıyla çalışmaya teşvik ederek kadına karşı şiddetle mücadeleye güç veriyoruz.

Bu kapsamda CEİD Adana VE YEİB  Birleşenleri olarak savunuculuk ve  izleme çalışmalarımız içinde;

Toplumsal Cinsiyet temelli kenti izlemek ve cinsiyet eşitliğine duyarlı kenti dönüştürmek üzere söylem, proje ve politikalar geliştiriyor, yerel yönetimlerle paylaşıyor ve kent çalışmalarını takip ediyoruz,

Ülkemizde ve kentimizde kadına yönelik şiddetin geldiği noktada; var olan kadın danışma merkezlerinin kadınların talep ve ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı gerçeğinden yola çıkarak kadın danışma merkezi kurulması amacıyla görüşmeler gerçekleştiriyor ve tüm kadın danışma merkezlerinin daha nitelikli çalışmaları adına ortak başvuru ve yönlendirme formu oluşturulmasına öncülük ediyoruz,

KADINLARI SAVUNUCU ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Adana Yerel Eşitlik İzlem Planı’nın imzalanması için kentimizdeki kadın belediye meclis üyeleriyle ve yerel yönetimlerin ilgili birimleriyle ziyaretler düzenleyerek savunuculuk çalışmaları yapıyoruz,

Siyasi partilerin tüzüklerinin ve çalışma pratiklerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını tespit etmek ve politika önerilerimizi paylaşmak için kentimizdeki il başkanlıklarına izleme çalışması yapıyor ve siyasi partilerin toplumsal cinsiyet eşitliği karnelerini hazırlıyoruz.

Bir kez daha söylüyoruz ki cinsiyete dayalı eşitsizlik kadına yönelik şiddeti yaratıyor, tetikliyor, güçlendiriyor; erkekliği koruyor, eril hegemonyanın kadınların yaşamlarını tehdit etmesine alenen izin veriyor ve hatta kadınların yaşamlarına kastediyor.

Topluma yerleşmiş, şiddeti tetikleyen güç ilişkilerinin yıkılması toplumun her kademesindeki eşitsizliklerin tespiti ve bu eşitsizliklerin ortadan kalkmasına yönelik yürütülen savunuculuk çalışmalarından geçiyor.

Mirabel kardeşlerden aldığımız umutla; kentimizde ve ülkemizde kadınların temel hak ve özgürlükleri sağlanan kadar; kadınların yaşam haklarını,  toplumsal cinsiyet eşitliğini, her türlü ayrımcılığın önlenmesini ve şiddetsizliği savunmaya devam edeceğiz.

Kadınların kendileri, birbirleri ve toplumları için verdikleri hak mücadelesi ne kadar zorlu olursa olsun her zaman kadınları güçlendirecek ve eşitliğe kavuşturacaktır.

Hayallerimizi, hayatlarımızı büyütmek ve sürdürmek için güçlü, insan onuruna yaraşır ve tüm canlıların yaşamına saygılı bir toplumu birlikte inşa etmek için buradayız! Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede birbirimizin ve İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız.

Biz kadınlar bugün olduğu gibi eşit ve şiddetsiz yarınlarda da yan yana olacağız.”