DEMİRTAŞ'IN "10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ" 70. YIL DÖNÜMÜ MESAJI | Yeni Bizim Adana Gazetesi Web Sitesi

SON DAKİKA

Hazırlık Maçı

YEREL HABERLER

DEMİRTAŞ’IN “10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ” 70. YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Bu haber 10 Aralık 2018 - 15:43 'de eklendi ve 19 views kez görüntülendi.

10 Aralık 1948 tarihinde aldığı kararla “10 Aralık” gününü “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kabul etmiştir. Bugün 70. Yıl dönümünü kutladığımız “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” nin hazırlanması ve kabul edilmesindeki amaç; insani değerlerin korunması için güçlü bir irade beyanının ortaya konulması, insan hakları ihlallerine tüm dünya milletleriyle birlikte karşı koyarak, insanlığın ortak değerlerini birlikte koruma iradesinin açık bir biçimde seslendirilmesidir.

Evrensel bildirge, insan haklarının temini ve uygulanması konusunda tarihi bir dönüm noktasını oluşturmuştur. Bu önemli gelişmeye karşın, aradan geçen onlarca yıla rağmen ‘insan hakları ihlalleri’ maalesef bugün de dünyanın en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Gerek insan onurunu korumakla sorumlu uluslararası kuruluşlar, gerekse her fırsatta söylemleriyle demokrasi ve insan hakları konusunda öncü oldukları mesajını vermeye çalışan batılı ülkelerin, temel insan haklarının bile yok sayıldığı bölgelerde ve savaş koşullarında, insana ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmedikleri görülmektedir.

Gerek Birleşmiş Milletlerin kuruluşunda, gerekse İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünde öncü ülkelerden biri olan ülkemiz, Suriye’deki iç savaştan kaçıp ülkemize sığınan mazlumlar örneğinde somut bir şekilde görüldüğü üzere; tarihsel kültürüne uygun bir biçimde insan onurunu hayatın vazgeçilmez bir değeri saymış, buna uygun olarak da insan haklarının yok sayıldığı ve savaş koşullarında yaşamanın imkânsızlaştığı bölgelerden gelen insanlara kapısını ve gönlünü sonuna kadar açmıştır. Bu çerçevede ülkemiz ve milletimiz,  köken, inanç, dil ve mezhep ayrımı gözetmeksizin milyonlarca insana yardım elini uzatarak tüm mazlumların ve mağdurların yanında olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Bunun yanında, ülkemiz son yıllarda gerçekleştirdiği reformlar ile hem devlet-vatandaş ilişkilerinde büyük bir değerler dizisi değişikliğine gitmiş, hem de mevzuatımızda yaptığı düzenlemeler ile Kamu Denetçiliği ve İnsan Hakları Kurumu gibi kurumları tesis ederek, insan haklarının korunmasında çok önemli adımlar atmıştır. Yapılan titiz çalışmalar ve hazırlanan yönetmeliklerle, insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması,  hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi, işkence ve kötü muameleyle etkin olarak mücadele edilmesi ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevinin yerine getirilmesi sağlanmıştır.

Valiliği olarak bugüne kadar geleneksel kültürümüzde de yer alan ‘insana yönelik sevgi, saygı, özgür düşünme, yardımlaşma ve paylaşma gibi olguların yanı sıra anayasal haklardan yararlanma ve anayasal kurumları sonuna kadar işletme kararlılığı ile insan haklarına ve demokrasinin temel kurallarına’ sadakatle bağlığımız kararlılıkla devam edecektir.

Bu duygu ve tespitler ışığında, yeryüzünün tüm coğrafyalarında insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin en yüce değerlerden biri olduğu bilincinin egemen olmasını diliyor, milletimizin ve tüm dünya insanlarının “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nün 70. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.