Son gün 1 Şubat 2021 | Yeni Bizim Adana Gazetesi Web Sitesi
SON DAKİKA
http://evdekal.adana.bel.tr/saglik/covid-19-nedir

Son gün 1 Şubat 2021

Bu haber 14 Ocak 2021 - 15:46 'de eklendi ve 44 views kez görüntülendi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 7/24 MEDYA Gazetesinin imtiyaz sahibi , yurt içindeki ve yurt dışındaki bazı varlıklar için verginin hesaplanmayacağını, ödenmeyeceğini, vergi incelemesi ve tarhiyatın yapılmayacağını ifade ederek, vergi yapılandırmasında son günün 1 Şubat 2021 tarihi olduğunun altını çizdi.

Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar, vergi kanununda ki değişiklikler ve vergi yapılandırmasını konuşmak adına bir araya geldiğimiz Özlem Pekduraner gazetemize açıklamalarda bulundu. Pekduraner Varlık Barışı ile ilgili de bilgiler vererek, “7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 21. maddesi ile gelir vergisi kanununa eklenen geçici 93. madde ile yeni bir Varlık Barışı uygulaması yürürlüğe konulmuştur” dedi.

Pandemi sürecinin oldukça sıkıntılı geçtiğini ve hala devam eden bir süreç olduğunun altını çizen Pekduraner, “Virüs salgını sadece Türkiye’de değil, küresel bazda finansal sıkıntılara da sebep oldu. Maalesef tüm sektörleri olumsuz bir şekilde etkiledi. Dolayısıyla hem çalışanlar hem de işverenler mağdur oldu. Ekonomik kayba ve istihdam kaybına yol açtı. Bunun yanı sıra refah için alınan mali tedbirler, uygulanan teşvikler sayesinde işverenler ve çalışanlar nefes alabildi” diye konuştu.

Biliyorsunuz ki pandemi sürecinde sağlık, ekonomi gibi konularda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Siz de birçok alanda faaliyet gösteriyorsunuz, basın, mali müşavirlik, pandemi sürecini biraz değerlendirebilir misiniz?

Covid-19 salgını sadece Türkiye’de değil, küresel bazda finansal sıkıntılara sebep oldu. Tüm sektörleri olumsuz yönde etkiledi. Ekonomik kayba ve istihdam kaybına yol açtı. Hem çalışanlar hem de işverenler mağdur oldu. Sosyal ve ekonomik refah için alınan mali tedbirler, uygulanan teşvikler sayesinde işverenler ve çalışanlar nefes alabildi. Gerekli tedbirlerin alınması küresel bazda rahatlatıcı etki yapmıştır.

Corona virüs nedeniyle global iş dünyasında dijital platformlardan hizmet sunularak radikal değişikliklere gidildi. Özellikle büyük ölçekli işletmeler tarafından uygulanmaya başlanan uzaktan çalışma modeli, iş hayatının alışkanlıklarını değiştirdi.

Gündemimizde vergi affı var, yapılandırma ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Vatandaşların uzun zamandır merakla ve sabırsızlıkla beklediği Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih de dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırılan borçların erken ödenmesi halinde indirim yapılması, borçların taksitler halinde ve kredi kartı ile de ödenebilmesi, vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL. ve altındaki borçların silinmesi gibi olanaklar sağlanmıştır. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler için 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneği vardır.

Mükellefler, vergi yapılandırma işlemlerini Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet üzerinden, bağlı oldukları vergi dairelerine 1 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) şahsen veya posta yoluyla yapabilirler.

Birden fazla vergi dairesine borç olunması halinde her bir vergi dairesine olan borç için, ayrı ayrı müracaat edilmesi gerekir.

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Tebliğ yayınlandı. Buna göre hangi varlıklar bildirime konu edilebilir?

Söz konusu tebliğe göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bildirime konu edilebilir. Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet diğer sermaye piyasası araçları, taşınmazlar bildirime konu edilebilir.

Tebliğe göre kimler bu düzenlemeden yararlanabilir?

Yurt dışında para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanırken, yurt içinde de gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilir.

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıklar için düzenlemeden yararlanma şartları nelerdir?

Yurt dışında para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları niteliğinde bir varlığın bulunması, yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirmesi, söz konusu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde getirilmesi gerekmektedir.

Bu bahsettiğimiz varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi ya da Türk vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Düzenlemeden herkes yararlanma imkanına sahiptir.

Yurt içinde ise gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, Türkiye’de bulunan varlıkların düzenlemenin yürürlüğe girdiği 17 Kasın 2020 tarihi itibariyle kanuni defter kayıtlarında yer almaması, para, altın, döviz, menkul kıymet diğer sermaye piyasası araçları, taşınmazların 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

Bu düzenleme ne tür avantajlar sağlıyor?

Çok sayıda avantajı var. Belli başlılarına değinmek gerekirse, varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek, vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, bu varlıklar için vergi hesaplanmayacak, ödenmeyecek, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.