GÜRER; "CUMHURBAŞKANINA ZAMLARI İHBAR EDİYORUM!" | Yeni Bizim Adana Gazetesi Web Sitesi

SON DAKİKA

GÜRER; “CUMHURBAŞKANINA ZAMLARI İHBAR EDİYORUM!”

Bu haber 06 Ekim 2018 - 9:23 'de eklendi ve 15 views kez görüntülendi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 17.08.2018

 

 

Ömer Fethi Gürer

Milletvekili

 GEREKÇE:

08.09.1999 tarihinden önce işbaşı yapan SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EMEKLİ SANDIĞI mensubu herkes emeklilikte yaşa takılmıştır.

08.09.1999 tarihinde çıkarılan 4447 sayılı yasa ülkemizde yürürlüğe girdikten sonra ilk defa geriye doğru işletilen bir yasa olarak vatandaşın hakkını gasp etmiştir. Bu gaspın sona ermesi için bu yasanın geriye doğru işlemesinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Türkiye genelinde 1999 yılından önce sigortalı olup emekli olabilmeleri için yaş sınırları uzatılan yaklaşık 3 milyon kişi mağdur edilmektedir. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sigorta prim gün sayılarını tamamlamalarına rağmen emekli edilmemesi ülkenin kanayan bir yarası hâline gelmiştir.

Emeklilikte yaşa takılanlar, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil birçok yolla haklarını arama çabalarına girmişlerdir fakat hala bir sonuç elde edememişlerdir. Prim günü dolanın yaşa takılmadan emekli olması genç işsizliği önlemek açısından da önem arz etmektedir.

Vermiş olduğumuz Kanun Teklifi ile bu konunun derinlemesine araştırılarak çözüm üretilmesini, mağduriyetlerin giderilmesini ve dolaylı olarak genç işsizliğin önlenmesini amaçlamaktayız.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 70- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanuna ve mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken prim gün sayısı koşulunu sağlayıp yaş koşulunu sağlamayanlardan, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma yazılı olarak başvuranlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.